Kalp Damarlarımda Darlık Var. Ameliyat mı Olmalıyım, Stent mi Taktırmalıyım?

Kalbi besleyen damarların daralması kalbe giden kan akımını bozacağından hem göğüs ağrısı, göğüste baskı, tıkanıklık gibi yakınmalara neden olur, hem de kalp krizi, ani kalp ölümü gibi daha ciddi tehlikelere yol açar. Kalbe yeterli kan akımı sağlamak bir takım yöntemler geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bu yöntemlerden biri bypass ameliyatıdır. Bu ameliyatta, bacaktan alınan toplar damarlar veya göğüs duvarında bir atardamar kullanılarak darlığa neden olan kalp damarının beslediği bölgeye daha fazla kan gitmesi sağlanır. Bu ameliyat başarı ile yapıldığı takdirde hastanın yakınmalarını (öncelikle göğüs ağrısı ve tıkanıklık) büyük oranda ortadan kaldırır. Kalp damarlarının balon ile açılması ve açılan bölgeye stent denilen küçük metal yapıların yerleştirilmesi de aynı amaçla uygulanan bir işlemdir. Bypass ameliyatı, 3-4 saat süren, bir kaç gün yoğun bakım ve hastanede yatmayı gerektiren büyük bir cerrahi girişimdir. Balon ve stent işlemi ise, anestezi gerektirmeyen 20-30 dakika süren ve hastanede bir günden fazla yatmayı gerektirmeyen daha basit bir girişimdir. Ancak, çoğunlukla her iki işlem birbirinin alternatifi değildir. Teknik olarak uygun olan hastalarda balon-stent işlemi tercih edilirken, balon-stent işlemine teknik olarak uygun olmayan veya eşlik eden bazı sorunları olan hastalarda bypass ameliyatı gerekebilir. Bazı grup hastalarda ise her iki işlem de hastaya uygulanabilecek seçenekler arasındadır. Bu durumdaki hastalara bazı hekimler bypass ameliyatı önerir iken, bazı hekimler balon-stent işlemi önermektedirler. Bu durum hangi işlemin yapılmasına hekimlerin karar verememesinden doğmamaktadır. Bu durumun nedeni her iki işlemin kendine has avantajlı ve dezavantajlı yönleri olması nedeniyle, hekimlerin kendi bakış açılarına göre bir yöntemi tercih etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu gibi durumlarda hastaların bir kaç hekimden görüş alarak kendi şartlarına en uygun tedaviyi seçmeleri gerekir.

Doktorunuza Sorun (Tümü)

Kalp Damarlarımda Darlık Var. Ameliyat mı Olmalıyım, Stent mi Taktırmalıyım?