Atriyal fibrilasyon ablasyonu kesin çözüm mü?

 

Atriyal fibrilasyon sık görülen ve can sıkıcı bir hastalıktır. Eskiden ilaç tedavisi dışında bir tedavi seçeneği yok iken son zamanlarda ablasyon yöntemi ile tedavisinde büyük gelişmeler sağlanmıştır. Fakat ablasyon tedavisini atriyal fibrilasyon için kesin bir tedavi seçeneği olarak görmemek gerekir. Öncelikle bir çok atriyal fibrilasyon hastasına ablasyon yapılabilmekle beraber, her hasta aynı düzeyde bu işlemden fayda görmez. Bazı hastalar çok yarar görürken, bazılarında işlem sonrası atriyal fibrilasyon devam eder ve yakınmaları değişmez. Diğer taraftan ablasyon sonrası yarar gören hastaların bir kısmında da hastalık tekrarlayabilir. Atriyal fibrilasyon hastalarının ablasyon tedavisini hayat kurtarıcı bir tedavi olarak görmeleri yerine, beklentilerinin ne olduğuna karar vermeleri, bu beklentilerinin ne kadarının karşılanabileceğini doktorları ile konuşmaları gerekir.