Atriyal fibrilasyon ablasyonu inme riskini önler mi?

Atriyal fibrilasyon ablasyonu şikayetleri giderme açısından seçilmiş bir hasta grubunda çok etkin bir tedavidir. Ancak inme riski yüksek hastalarda şikayet anlamında ne kadar başarılı sonuç vermiş olursa olsun, inme riskini azalttığı henüz gösterilmemiştir. Bu konuda elimizde yeterli bilimsel kanıt yoktur. İlerde açıklanabilecek çalışma sonuçlarına göre şu andaki yaklaşımımız değişebilir. Ama mevcut verilerle inme riski yüksek hastalarda ablasyon ne kadar başarılı olsa da kan sulandırıcı ilaç tedavisine devam etmek gerekir.