Ablasyon Latince kökeni itibari ile yok etme, ortadan kaldırma anlamına gelmektedir. Bizim kalp hastalılarında (kardiyolojide) kullandığımız şekli genellikle kateter ablasyon şeklindedir. Burada EPS bölümünde tanımladığımız elektrod kateterlerin biraz daha değişik formunda olan özel kateterler aracılığı ile (ablasyon kateteri), kalbde ritm bozukluğuna neden olan 3-5 mm’lik bir alan tahrip edilir. Bu sayede, örneğin çarpıntıya (taşikardiye) yol açan bir odak ortadan kaldırılarak, hastanın çarpıntı probleminden kurtulması sağlanır. Bu tedavi yöntemi ya EPS denilen işlemin devamı şeklinde, ya da ikinci seansta gerçekleştirilir. İşlem aynen EPS’de olduğu gibi gerçekleşir. Hasta iki işlem arasındaki farkı ayırt edemez. Sadece ablasyonda işlem süresi 1-2 saati bulabilir. Bunun nedeni taşikardiye neden olan küçük odağın bulunması ve buranın tahrip edilmesinin EPS’ ye göre daha uzun sürmesidir. Tahrip etme işlemi ya radyofrekans akım ile ısıtarak, ya da kriyotermal enerji ile dondurularak yapılır. İşlem temelde ağrısızdır. O nedenle genel anestezi altında yapılmaz. Sadece işlemin uzunluğu, kalbde bazı yerlerin biraz ağrılı olması nedeniyle damardan sakinleştiriciler daha sık kullanılır. İşlem sonrası hasta çarpıntı yakınmasından tamamen (ilaçsız olarak) kurtulabilir. Bu açıdan bu tedavi yöntemi bir çok hastalıktaki, bir çok tedavi yöntemi arasında tam kür (tam iyileşme) sağlayabilen nadir tedavi yöntemlerinden biridir.

2 Replies to “Ablasyon Nedir?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir