Kalp pilleri kalbin elektriksel sistemine destek olan sistemlerdir. Kalbin elektriksel aktivitesini gözler, bu aktivite yeterli olmadığı zaman devreye girip destek olurlar. Bu amaca ulaşmak için bir bataryaları bir de küçük, fakat gelişmiş elektronik devreleri vardır. Cep telefonları yaydığı elektromagnetik dalgalar nedeniyle bir çok cihazı etkileyebilirler. Ancak, bu durum korkulacak kadar sık ve ciddi bir durum değildir. Kalp pilleri de cep telefonlarından etkilenebilecek potansiyele sahip cihazlar olmakla beraber, bu durum önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaz. Genel öneri kalp pili takılı şahısların cep telefonu taşıyıp, kullanabileceği doğrultusundadır. Sadece cep telefonunu kalp piline 20 cm’den daha yakın taşımamaları veya kalp piline yakın taraftan görüşme yapmamaları doğrultusundadır.

One Reply to “Kalp Pili Takıldı, Cep Telefonu Kullanabilir miyim?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir